Tarım Projeleri

Tarım ile ilgili her türlü proje ve danışmanlık hizmetlerini yürütmekteyiz. Başta Toprak Koruma Projeleri başta olmak üzere projelerinize uygulama alanı sunmatayız. Amacımız büyük emeklerle oluşturulan sermayelerin yerinde ve zamanında değerlendirilmesini yanlış yatırımlarla kayıpların olmasını önlemektir.

Projeler hayata geçmeden projelere yön veriyor, daha hızlı yatırım yapmanızı sağlıyoruz. Fizibilite çalışmaları, imar çalışmaları, mevzi imar çalışmaları, kurum görüşlerinin takibi, hali hazır harita projelendirilmesi, jeolojik etüdler, yatırım danışmanlığı, mimari, elektrik, statik ve mekanik projelendirme gibi bir çok konuda hizmet vermekteyiz. Bunlarla beraber, proje uygulama işleride yapmaktayız.